476B Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 2 : 07:00 - 19:00
Thứ 3 : 07:00 - 19:00
Thứ 4 : 07:00 - 19:00
Thứ 5 : 07:00 - 19:00
Thứ 6 : 07:00 - 19:00
Thứ 7 : 07:00 - 12:00


GIỚI THIỆU

Chuyên khoa II Ung Bướu

Đào tạo chính quy tại ĐH Y Dược TPHCM
15 năm kinh nghiệm điều trị

CHUYÊN KHÁM

Hô hấp

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Chuyên khoa II NGUYỄN THIỆN NHÂN. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ Chuyên khoa II NGUYỄN THIỆN NHÂN