Giờ làm việc
 • Thứ 2

  16:00 - 19:00
 • Thứ 3

  16:00 - 19:00
 • Thứ 4

  16:00 - 19:00
 • Thứ 5

  16:00 - 19:00
 • Thứ 6

  16:00 - 19:00
 • Thứ 7

  07:45 - 11:50
Nhận xét

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ ĐẶNG NGỌC HÙNG. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập để đánh giá Bác sĩ ĐẶNG NGỌC HÙNG

Định vị


Giờ làm việc
 • Thứ 2

  16:00 - 19:00
 • Thứ 3

  16:00 - 19:00
 • Thứ 4

  16:00 - 19:00
 • Thứ 5

  16:00 - 19:00
 • Thứ 6

  16:00 - 19:00
 • Thứ 7

  07:45 - 11:50

TẢI ỨNG DỤNG

QUÉT MÃ QR