1/9A Hoàng Việt, P.4, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Thứ 2 : 17:00 - 19:00
Thứ 3 : 17:00 - 19:00
Thứ 4 : 17:00 - 19:00
Thứ 5 : 17:00 - 19:00
Thứ 6 : 17:00 - 19:00
Thứ 7 : 17:00 - 19:00
Chủ nhật : 09:00 - 19:00


HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

CHUYÊN KHÁM

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ ĐỖ QUỐC HÙNG. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ ĐỖ QUỐC HÙNG