341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ 2 : 07:00 - 16:30
Thứ 3 : 07:00 - 16:30
Thứ 4 : 07:00 - 16:30
Thứ 5 : 07:00 - 16:30
Thứ 6 : 07:00 - 16:30
Thứ 7 : 07:00 - 16:30


HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Uyên Tâm 

Chuyên khoa Nhi

Quá trình đào tạo:

Bác sĩ Y khoa, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh khoá 2012-2018

Đào tạo 18 tháng chuyên khoa Nhi – Bệnh viện Nhi Đồng 1 khóa 2018-2020 

Quá trình làm việc:

  2018 - nay: Bác sĩ Nhi khoa – Bệnh viện Nhi Đồng 1

CHUYÊN KHÁM

Nhi

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Uyên Tâm . Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Uyên Tâm