341 Sư Vạn Hạnh, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ 2 : 07:00 - 16:30
Thứ 3 : 07:00 - 16:30
Thứ 4 : 07:00 - 16:30
Thứ 5 : 07:00 - 16:30
Thứ 6 : 07:00 - 16:30
Thứ 7 : 07:00 - 16:30


HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Uyên Tâm 

Chuyên khoa Nhi

Quá trình đào tạo:

Bác sĩ Y khoa, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh khoá 2012-2018

Đào tạo 18 tháng chuyên khoa Nhi – Bệnh viện Nhi Đồng 1 khóa 2018-2020 

Quá trình làm việc:

  2018 - nay: Bác sĩ Nhi khoa – Bệnh viện Nhi Đồng 1

CHUYÊN KHÁM

Nhi

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ HUỲNH NGUYỄN UYÊN TÂM. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ HUỲNH NGUYỄN UYÊN TÂM