468 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5

Thứ 2 : 09:00 - 18:00
Thứ 3 : 09:00 - 18:00
Thứ 4 : 09:00 - 18:00
Thứ 5 : 09:00 - 18:00
Thứ 6 : 09:00 - 18:00
Thứ 7 : 09:00 - 18:00


GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo:

2011 – 2017: Bác sĩ Đa khoa, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh khoá 2017 –

2020.

2017 – nay : Theo học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Tâm thần của Đại Học Y Dược TP. HCM.

2018 – nay: Theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tâm thần của

Đại Học Y Dược TP. HCM.

Quá trình làm việc:

- Tháng 11/2017 – nay: Bộ môn Nội thần kinh, bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

CHUYÊN KHÁM

Tâm thần

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Lê Hoàng Ngọc Trâm. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ Lê Hoàng Ngọc Trâm