217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5

Thứ 2 : 09:00 - 18:00
Thứ 3 : 09:00 - 18:00
Thứ 4 : 09:00 - 18:00
Thứ 5 : 09:00 - 18:00
Thứ 6 : 09:00 - 18:00
Thứ 7 : 09:00 - 18:00


HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo:

Bác sĩ Y khoa, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh khoá 2013-2019

CHUYÊN KHÁM

Đa khoa

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Lê Mai Thùy Linh. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ Lê Mai Thùy Linh