215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thứ 2 : 07:00 - 16:30
Thứ 3 : 07:00 - 16:30
Thứ 4 : 07:00 - 16:30
Thứ 5 : 07:00 - 16:30
Thứ 6 : 07:00 - 16:30
Thứ 7 : 07:00 - 16:30


HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Bác sĩ Nguyễn Đào Uyên Trang

Chuyên khoa Tâm thần 

Quá trình đào tạo:

2018 Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

2018 - 2021 Theo học chương trình Bác sĩ nội trú chuyên khoa Tâm Thần tại Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

2019 – 2021 Theo học chương trình Thạc sĩ Tâm Thần tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ:

Chứng chỉ “Tiếp cận điều trị đa mô thức Rối loạn trầm cảm chủ yếu” của Bộ môn Tâm Thần - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.

CHUYÊN KHÁM

Tâm thần

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ NGUYỄN ĐÀO UYÊN TRANG. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ NGUYỄN ĐÀO UYÊN TRANG