215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Thứ 2 : 07:00 - 16:30
Thứ 3 : 07:00 - 16:30
Thứ 4 : 07:00 - 16:30
Thứ 5 : 07:00 - 16:30
Thứ 6 : 07:00 - 16:30
Thứ 7 : 07:00 - 16:30


HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Bác sĩ Nguyễn Đào Uyên Trang

Chuyên khoa Tâm thần 

Quá trình đào tạo:

2018 Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

2018 - 2021 Theo học chương trình Bác sĩ nội trú chuyên khoa Tâm Thần tại Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

2019 – 2021 Theo học chương trình Thạc sĩ Tâm Thần tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

Chứng chỉ:

Chứng chỉ “Tiếp cận điều trị đa mô thức Rối loạn trầm cảm chủ yếu” của Bộ môn Tâm Thần - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh.

CHUYÊN KHÁM

Tâm thần

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ Nguyễn Đào Uyên Trang . Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ Nguyễn Đào Uyên Trang