213/5 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh

Thứ 2 : 16:00 - 20:00
Thứ 3 : 16:00 - 20:00
Thứ 4 : 16:00 - 20:00
Thứ 5 : 16:00 - 20:00
Thứ 6 : 16:00 - 20:00
Thứ 7 : 16:00 - 20:00


HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

Nguyên Trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Nguyễn Trãi

CHUYÊN KHÁM

Cơ xương khớp

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ NGUYỄN HỌC TRIẾT. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ NGUYỄN HỌC TRIẾT