Thứ 2 : 09:00 - 18:00
Thứ 3 : 09:00 - 18:00
Thứ 4 : 09:00 - 18:00
Thứ 5 : 09:00 - 18:00
Thứ 6 : 09:00 - 18:00
Thứ 7 : 09:00 - 18:00


GIỚI THIỆU

Quá trình đào tạo:

2010 – 2016: Bác sĩ Đa khoa, Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh khoá 2010 – 2016.

2016 – nay : Theo học chương trình đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Tai mũi họng của Đại Học Y Dược TP. HCM.

2017 – nay: Theo học chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Tai mũi họng của Đại Học Y Dược TP. HCM.

Quá trình làm việc:

Tháng 11/2016 – Tháng 02/2017: Bác sĩ khoa Tai mũi họng Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

Tháng 02/2017 – Tháng 05/2017: Bác sĩ khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhi Đồng 1

Tháng 05/2017 – Tháng 09/2017: Bác sĩ khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Tháng 11/2017 – Tháng 04/2018: Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

Tháng 04/2018 – Tháng 05/2018: Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện FV

Tháng 05/2018 – Tháng 09/2018: Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy

Tháng 11/2018 – Tháng 06/2019: Bác sĩ khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM

CHUYÊN KHÁM

Tai - Mũi - Họng

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ TRẦN THANH LONG. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Bác sĩ TRẦN THANH LONG