Giờ làm việc
 • Thứ 2

  17:00 - 20:00
 • Thứ 3

  17:00 - 20:00
 • Thứ 4

  17:00 - 20:00
 • Thứ 5

  17:00 - 20:00
 • Thứ 6

  17:00 - 20:00
 • Thứ 7

  17:00 - 20:00
 • Chủ nhật

  17:00 - 20:00
Chuyên khám
 • Nhi Khoa

 • Nội Nhi

Nhận xét

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Bác sĩ VÕ HOÀNG KHOA. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập để đánh giá Bác sĩ VÕ HOÀNG KHOA

Định vị


Giờ làm việc
 • Thứ 2

  17:00 - 20:00
 • Thứ 3

  17:00 - 20:00
 • Thứ 4

  17:00 - 20:00
 • Thứ 5

  17:00 - 20:00
 • Thứ 6

  17:00 - 20:00
 • Thứ 7

  17:00 - 20:00
 • Chủ nhật

  17:00 - 20:00
Chuyên khám
 • Nhi Khoa

 • Nội Nhi

TẢI ỨNG DỤNG

QUÉT MÃ QR