266 Nguyễn Tiểu La, Phường 8, Quận 10

Thứ 2 : 09:00 - 18:00
Thứ 3 : 09:00 - 18:00
Thứ 4 : 09:00 - 18:00
Thứ 5 : 09:00 - 18:00
Thứ 6 : 09:00 - 18:00
Thứ 7 : 09:00 - 18:00


GIỚI THIỆU

- Dược sĩ đại học hệ chính quy, tốt nghiệp Đại học Y Dược TP.HCM, khóa 2014-2019
- Thực hiện đề tài khóa luận tại bệnh viện Nhân dân Gia Định: "Khảo sát về tuân thủ dùng thuốc, tuân thủ lối sống ở bệnh viện Nhân dân Gia Định", dưới sự hướng dẫn của PGS.TS.DS. Võ Phùng Nguyên.
- Hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu từ trung tâm nghiên cứu Sapharcen  CHUYÊN KHÁM

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của DS. TRẦN THỊ THÙY LINH. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá DS. TRẦN THỊ THÙY LINH