110A Ngô Quyền, P.8, Q.5, Hồ Chí Minh

Thứ 4 : 13:30 - 17:00
Thứ 5 : 13:30 - 17:00


GIỚI THIỆU

Chủ tịch Hội Hen – Dị ứng – Miễn dịch – Lâm sàng TP.HCM
Phó chủ tịch Hội Hô Hấp Việt Nam
Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM

Cố vấn chuyên môn tại CHAC

 

CHUYÊN KHÁM

Hô hấp Nội tổng quát

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ LÊ THỊ TUYẾT LAN. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ LÊ THỊ TUYẾT LAN