40 Tân Khai, phường 04, Quận 11, Hồ Chí­ Minh

Thứ 2 : 16:00 - 20:00
Thứ 3 : 16:00 - 20:00
Thứ 4 : 16:00 - 20:00
Thứ 5 : 16:00 - 20:00
Thứ 6 : 16:00 - 20:00
Thứ 7 : 16:00 - 20:00
Chủ nhật : 11:00 - 13:00


HÌNH ẢNH

GIỚI THIỆU

CHUYÊN KHÁM

Nội tổng hợp

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Thạc sĩ, Bác sĩ NGUYỄN VĨNH TRINH. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Thạc sĩ, Bác sĩ NGUYỄN VĨNH TRINH