105 Thành Thái, 14, Quận 10, Hồ Chí MinhGIỚI THIỆU

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Phòng khám Tim mạch Hồng Tâm. Hãy chia sẻ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Phòng khám Tim mạch Hồng Tâm

Chuyên khoa
 • Tim mạch

Dịch vụ
 • Điều trị cao huyết áp

 • Điều trị bệnh mạch vành

 • Siêu âm tim

 • Siêu âm tim thai

 • Điều trị tiểu đường

 • Khám tim

 • Điều trị cao huyết áp

 • Điều trị tiểu đường

 • Điều trị bệnh mạch vành

 • Siêu âm tim

 • Siêu âm tim thai

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Phòng khám Tim mạch Hồng Tâm. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Phòng khám Tim mạch Hồng Tâm