391/8 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP HCM

1900 - 2805GIỚI THIỆU

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung Tâm Xét Nghiệm MediLab Sài Gòn. Hãy chia sẻ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Trung Tâm Xét Nghiệm MediLab Sài Gòn