155 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Thứ 2 : 08:00 - 18:00
Thứ 3 : 08:00 - 18:00
Thứ 4 : 08:00 - 18:00
Thứ 5 : 08:00 - 18:00
Thứ 6 : 08:00 - 18:00
Thứ 7 : 08:00 - 18:00


GIỚI THIỆU

RELIEVE PAIN - RELIEVE YOUR ACTIVE LIFE

NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Phòng khám Chuyên khoa Phục hồi chức năng MTT REHA CLINIC. Hãy chia sẻ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Phòng khám Chuyên khoa Phục hồi chức năng MTT REHA CLINIC

Chuyên khoa
  • Cơ xương khớp

  • Chẩn đoán hình ảnh

  • Ngoại tổng quát

Dịch vụ
NHẬN XÉT

Bạn đã sử dụng dịch vụ của Phòng khám Chuyên khoa Phục hồi chức năng MTT REHA CLINIC. Hãy chia sẽ những nhận xét của bạn.

Đăng nhập hoặc Đăng ký để đánh giá Phòng khám Chuyên khoa Phục hồi chức năng MTT REHA CLINIC