Chính Sách Bảo Mật

YouMed tôn trọng những thông tin cá nhân của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng người dùng có quyền được biết những thông tin được chúng tôi thu thập sẽ được quản lý như thế nào. Vui lòng xem thêm chi tiết dưới đây để hiểu rõ hơn để hiểu rõ hơn chính sách bảo mật của chúng tôi.

Việc truy cập, đăng ký tài khoản, sử dụng YouMed có nghĩa rằng người dùng đã đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

1. Tập hợp thông tin

Thông tin cá nhân: YouMed chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân như: tên, email, số điện thoại, địa chỉ,… và một số thông tin không bắt buộc khác khi người dùng muốn tương tác với một số nội dung trên website, ứng dụng. Các thông tin cá nhân này được sử dụng để YouMed và các nền tảng liên quan nhận diện, liên hệ khi cần, cũng như tối ưu hóa các tính năng dựa trên các thông tin đó.

Lịch sử tìm kiếm: YouMed sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của người dùng trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi nâng cao chất lượng tìm kiếm cho lần truy cập sau được chính xác hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng.

2. Cách thức sử dụng thông tin

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin do người dùng cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu. Thông tin cá nhân bào gồm những dữ liệu, hình ảnh về y tế, sức khỏe, hồ sơ của người dùng có thể được chia sẻ đến bác sĩ, bệnh viện, cơ sở y tế trong trường hợp nhận được sự đồng ý nhằm đảm bảo đáp ứng tốt nhất các nhu cầu khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi tuyệt đối không chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân nào của người dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý. Trường hợp có yêu cầu của pháp luật, YouMed có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng.

Dữ liệu khách hàng của YouMed có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

3. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được

YouMed chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ nhu cầu người dùng tốt nhất của chúng tôi. Chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và tính bảo mật những thông tin người dùng đã cung cấp.

Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn tương tự cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

4. Cookies

Cookies là những file nhỏ được download để ghi chép các hoạt động trong một website/ ứng dụng. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời dùng nhằm mục đích hạn chế một người dùng phải xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng cùng các mục đích khác.

Trong website/ ứng dụng của chúng tôi có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của người dùng và YouMed không thể truy cập vào thông tin này. Bất kể lúc nào người dùng truy cập vào website/ ứng dụng, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ tự động nhận cookies. Nếu muốn làm mất hiệu lực cookies, có thể cài đặt cookies trong phần thiết lập của trình duyệt.

5. Liên kết các website/ ứng dụng khác

Nếu nhấn đường liên kết sang website/ ứng dụng thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, người dùng sẽ rời khỏi trang YouMed và sẽ đến website đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong website/ ứng dụng đó.

YouMed duy trì sự phân biệt một cách rõ ràng giữa nội dung quảng cáo và nội dung được Đội ngũ chúng tôi biên tập: Chính sách quảng cáo

6. Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản

Người dùng có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản bất cứ lúc nào. Cho dù, người dùng đã tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận với người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của website/ ứng dụng của chúng tôi.

7. Điều khoản thay đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn.

Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong YouMed, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]. Khi bạn tiếp tục sử dụng website/ ứng dụng này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.

Cập nhật ngày: 8/12/2022.