Chính Sách Bảo Mật

YouMed tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ YouMed như thế nào. Hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây.

Việc bạn truy cập, đăng ký tài khoản, sử dụng YouMed có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

1. Tập hợp thông tin:

Thông tin cá nhân: YouMed chỉ yêu cầu các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email, số điện thoại, địa chỉ,… và một số thông tin không bắt buộc khác khi bạn muốn tương tác với một số nội dung trên website, ứng dụng. Các thông tin cá nhân này được sử dụng để YouMed và các nền tảng liên quan nhận diện, liên hệ với bạn khi cần cũng như tối ưu hóa các tính năng dựa trên các thông tin đó.

Lịch sử tìm kiếm: YouMed sẽ lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn trong hệ thống, mục đích của việc lưu trữ này là để chúng tôi nâng cao chất lượng tìm kiếm lần sau được chính xác hơn, phù hợp hơn với nhu cầu của bạn.

2. Cách thức sử dụng thông tin:

Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để liên hệ, hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn. Thông tin cá nhân của bạn, những dữ liệu, hình ảnh về y tế, sức khỏe, hồ sơ của bạn có thể được chia sẻ đến bác sĩ, bệnh viện, cơ sở y tế trong trường hợp bạn đồng ý nhằm phục vụ bạn được tốt nhất.

Thông tin cá nhân của bạn sẽ không bị chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho bên đối tác khi bạn đồng ý. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, YouMed có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin khách hàng.

Dữ liệu khách hàng của YouMed có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sát nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

3. Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu thập được:

YouMed chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích phục vụ đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ nếu có.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, YouMed sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

4. Cookies:

Cookies là những file nhỏ được download để ghi chép các hoạt động trong một website/ ứng dụng. Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.

Trong website/ ứng dụng của chúng tôi có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và YouMed không thể truy cập vào thông tin này. Bất kể lúc nào bạn truy cập vào website/ ứng dụng, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thẻ cài đặt cookies trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có những thiết lập sẵn những ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

5. Liên kết các website/ ứng dụng khác:

Nếu bạn nhấn đường liên kết sang website/ ứng dụng thứ ba, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang YouMed và sẽ đến website bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bất kể những nội dung gì có trong website/ ứng dụng đó.

6. Sửa đổi và xoá thông tin tài khoản:

Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của website/ ứng dụng của chúng tôi.

7. Điều khoản thay đổi:

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong YouMed, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ email cskh@youmed.vn. Khi bạn tiếp tục sử dụng website/ ứng dụng này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này.