Về phòng khám:

  • Là mô hình đầu tiên chăm sóc sức khỏe tập trung cho sinh viên làng đại học, khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM.
  • 100% bác sĩ đến từ đại học Y Dược TP.HCM.
  • Trung tâm SV Care hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế, phối hợp chặt chẽ với Nhà Văn hoá Sinh viên TP.HCM cũng như các Trường, đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động liên quan đến sức khoẻ cho sinh viên.

Về dịch vụ:

Phòng khám cung cấp các dịch vụ: 

  • Khám tổng quát
  • Nha khoa - chăm sóc sức khỏe răng miệng
  • Da liễu 
  • Nhà thuốc

Trung tâm SV Care sẽ gồm các nội dung hoạt động như sau: 

  • Thực hiện chuỗi hoạt động tư vấn sức khoẻ, sơ cấp cứu và tư vấn tâm sinh lý cho sinh viên định kỳ hàng tuần/ tháng hoặc theo chuyên đề.
  • Phần mềm quản lý thông tin hồ sơ sức khoẻ của sinh viên
  • Hỗ trợ khám sức khoẻ tổng quát định kỳ, để sàng lọc và tư vấn hướng điều trị phù hợp.

Về cơ sở vật chất

Trung tâm SV Care hoạt động dựa trên nền tảng của ứng dụng YouMed để quản lý thông tin và đặt lịch khám bệnh.