Điều Khoản Sử Dụng

Website/ ứng dụng YouMed (“Nền tảng”) là tài sản của Công ty TNHH YouMed Việt Nam. Với việc sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm các nền tảng của chúng tôi, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng dưới đây.

Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng dưới đây trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

1. Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên YouMed, bạn cần cung các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. YouMed sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bằng tên truy nhập và mật khẩu của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó, bất kể tên truy nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép.

Nếu phát hiện ra bất cứ người nào biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên website, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu chúng tôi hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

2. Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng website, YouMed có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập, các thông tin cá nhân cung cấp cho YouMed khi đăng ký, đặt các dịch vụ… Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ chỗ ở… Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của Luật pháp hoặc của Toà án.

3. Quy định về nội dung thông tin

Người sử dụng chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua website của YouMed và không được phép hoặc cho phép người khác tạo ra bất cứ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với YouMed cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người sử dụng khác.

Bạn cam kết sử dụng website trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng website để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà:

  • Chứa các thông tin quảng cáo;
  • Vi phạm các luật, các quy định của Chính Phủ Việt Nam;
  • Vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu cá nhân;
  • Chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng;
  • Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của nền tảng.

Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, YouMed sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng website của người vi phạm. Đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm mà người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

YouMed là website/ ứng dụng chia sẻ cộng đồng, YouMed giữ quyền thông tin trên website, tất cả các thông tin bao gồm: thông tin địa điểm, các bình luận, các hình ảnh… và thông tin khác liên quan đến địa điểm và thành viên đều thuộc quyền sở hữu của YouMed, và tất cả các thông tin này sẽ không “Bị xóa/ Được xóa” vì bất cứ lý do nào! Các trường hợp có thể được xóa bỏ khỏi hệ thống bao gồm các nội dung không liên quan hay nội dung rác do ban quản trị quy định.

4. Tuyên bố từ chối

YouMed có các biện pháp bảo mật phù hợp và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, YouMed không thể đảm bảo tuyệt đối website khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

YouMed không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên các nền tảng này. Định kỳ YouMed sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, YouMed sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ các nền tảng này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, YouMed hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

Các nền tảng của YouMed có thể chứa các đường liên kết đến các website khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của YouMed hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, YouMed không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các website liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy nhập, sử dụng các website đó.

5. Các thay đổi trên các nền tảng của YouMed

Chúng tôi có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung bao gồm bất kỳ khoản mục nào vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

6. Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng YouMed sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

7. Quy định về các hành động không được phép

Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.

Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các tiện ích trên trang YouMed.

Bạn không được quyền gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội dưới bất kì hình thức nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác.

Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi đó là thông tin được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.

Bạn sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ YouMed vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của YouMed hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

Bạn không được sử dụng thông tin trên các nền tảng này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

8. Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào YouMed hoặc bất kỳ phần nào của nền tảng ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào tại đây, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

9. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp trên các nền tảng của YouMed có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

10. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi hoàn những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của YouMed. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp.

11. Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các nền tảng của YouMed đều thuộc về công ty TNHH YouMed Việt Nam. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của YouMed, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào thuộc nền tảng của YouMed hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung được thể hiện trên đó.

Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác, nội dung, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp mà chúng tôi có trong các nền tảng YouMed. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng các nền tảng hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới YouMed một cách hoàn toàn miễn phí.

12. Cung cấp nội dung trên YouMed

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và đồng ý cho chúng tôi (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên các nền tảng của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

13. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. YouMed không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng các nền tảng YouMed do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. YouMed chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính bạn đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin bạn có được tại YouMed. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

14. Thông báo về Quyền tác giả

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của bạn đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: cskh@youmed.vn.

15. Về dịch vụ tư vấn trực tuyến

Tư vấn sức khỏe từ xa là việc thực hiện các Dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe sử dụng công nghệ (máy tính, video, điện thoại, nhắn tin) khi mà bệnh nhân và chuyên gia y tế không ở cùng một vị trí địa lý. Với YouMed, sử dụng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến – Telemedicine là việc sử dụng ứng dụng YouMed để nhận được tư vấn sức khỏe từ các Bác sĩ qua mạng internet bằng cách gọi thoại, gọi video, chat.

Tất cả các Bác sĩ – người trực tiếp cung cấp các Dịch vụ thông qua YouMed là các chuyên gia độc lập, sở hữu chứng chỉ hành nghề được cấp bởi Bộ Y Tế hoặc Sở Y tế nơi họ làm việc cho mục đích tư vấn sức khỏe từ xa, và tự chịu trách nhiệm cho các Dịch vụ mà họ cung cấp cho bạn. YouMed không trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế và không can thiệp vào việc hành nghề y hoặc bất cứ chuyên môn nào được cấp phép mà chỉ là một nền tảng công nghệ để bệnh nhân kết nối với các Bác sĩ, YouMed không có trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ lời tư vấn chuyên môn nào bạn nhận được từ Bác sĩ thông qua tính năng tư vấn trực tuyến của ứng dụng. Đồng thời, YouMed không xác nhận và đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc phương thức điều trị nào được quảng cáo trên các ứng dụng/ website của YouMed.

Lưu ý dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến không dùng để thay thế hoạt động khám chữa bệnh. Nếu bạn đang trong trường hợp cần được cấp cứu y tế, hãy gọi ngay cho các bệnh viện, phòng khám hoặc tổng đài cấp cứu 115. Bên cạnh đó, bạn đồng ý kiềm chế ngôn ngữ quá khích khi giao tiếp với các Bác sĩ thông qua ứng dụng và không liên hệ với Bác sĩ để sử dụng Dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến khác.

Bạn hiểu rằng theo phạm vi được cho phép, theo luật pháp được áp dụng, trong mọi trường hợp, YouMed và các cá nhân, đơn vị trực thuộc YouMed sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp hay ngẫu nhiên nào, bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại về doanh thu, lợi nhuận, sự tín nhiệm, lợi ích, thiệt hại dữ liệu hay các thiệt hại vô hình khác phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến của YouMed.

Bạn đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng các nền tảng này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng, bạn đồng ý tuân thủ và có nghĩa vụ tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.