QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  1. Đối với các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng:

Khi có vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng dụng, người dùng có thể khiếu nại theo quy trình sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin về tranh chấp, khiếu nại

Thành viên Người dùng hoặc Bên cung ứng dịch vụ khiếu nại về tin đăng hoặc lỗi kỹ thuật khi sử dụng Ứng dụng qua email: info@YouMed.vn. hoặc hotline: 1900-2805. Thành viên có thể gửi phản ánh tại mục “Liên hệ” đến Ban quản lý.

Bước 2: Xử lý thông tin khiếu nại

Bộ phận Chăm Sóc Người dùng của YouMed sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên Người dùng /Bên cung ứng dịch vụ, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên YouMed sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người dùng để giải quyết tranh chấp đó.

Bước 3: Giải quyết, khắc phục hậu quả sau khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại nếu như thiệt hại xảy ra có liên quan đến Ứng dụng

- Tùy theo mức độ vi phạm của Bên cung ứng dịch vụ, Ban quản lý sẽ quyết định gỡ bỏ toàn bộ tin đăng của Bên cung ứng dịch vụ đó, đồng thời sẽ chấm dứt quyền thành viên.

- Người dùng có thể gửi thông tin khiếu nại trực tiếp qua phần “Liên hệ”. Thông tin của Người dùng sẽ được gửi đến ban quản lý. Trong thời gian sớm nhất có thể Ban quản lý sẽ có email phải hồi lại ý kiến phản ánh của Người dùng.

  1. Đối với các tranh chấp giữa Người dùng và Người bán:

Do các bên tự thỏa thuận giải quyết hoặc đưa ra cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật nếu không tự thỏa thuận được. YouMed sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin một cách khác quan và trong phạm vi cần thiết cho các bên để phục vụ việc giải quyết tranh chấp.

Sau khi Người bán và Người dùng đã giải quyết xong tranh chấp thì Người bán có trách nhiệm cập nhật lại thông tin liên quan đến tranh chấp cho YouMed. Tùy từng mức độ mà YouMed có cách biện pháp cảnh báo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan có thẩm quyền. YouMed có quyền gỡ bỏ mọi thông tin của Người bán trên Ứng dụng.