Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

Ứng dụng YouMed luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng/ Bệnh nhân. Khi phát sinh các khiếu nại, chúng tôi luôn đề cao giải pháp thảo thuận nhằm duy trì sự hài lòng và tin cậy của Khách hàng/ Bệnh nhân với chất lượng dịch vụ của YouMed.

Theo đó, Khách hàng/ Bệnh nhân khi có giao dịch trên ứng dụng YouMed chúng tôi yêu cầu phải đăng ký cá nhân đầy đủ. Tương tự đối tác của YouMed cũng phải cung cấp các giấy tờ liên quan đến dịch vụ khám chữa bệnh, thông tin đầy đủ về các dịch vụ – hàng hoá theo đùng qui định pháp luật.

1. Đối tượng khiếu nại:

Là Khách hàng/ Bệnh nhân sử dụng dịch vụ thông qua Ứng dụng của Công ty TNHH YouMed Việt Nam.

2. Hình thức khiếu nại:

Khách hàng/ Bệnh nhân có khiếu nại về dịch vụ có thể liên hệ trực tiến đến Hotline 1900 2805 trong giờ làm việc để được giải đáp.

Hoặc Khách hàng/ Bệnh nhân gửi thông tin khiếu nại qua email: [email protected]

3. Các bước thực hiện chung :

Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại

Bộ phận tiếp nhận khiếu nại của công ty TNHH YouMed Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận tất cả các khiếu nại/ phản hồi của khách hàng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bộ phận tiếp nhận khiếu nại gửi xác nhận đến khách hàng và hẹn thời gian xử lý, phản hồi.

Bước 2: Xác minh, xử lý

Bộ phận tiếp nhận khiếu nại tiến hành xác minh, phân loại khiếu nại, làm việc với các bộ phận liên quan để xử lý trong vòng 24 giờ. Trong trường hợp ngoài phạm vi xử lý, cần thông báo đến cấp cao hơn để giải quyết.

Bước 3: Xem xét giải quyết

Sau khi xử lý, các bộ phận có thẩm quyền xác minh và đưa ra kết luận cuối cùng.

Bước 4: Trả lời khách hàng

Sau khi có kết quả cuối cùng, bộ phận tiếp nhận khiếu nại sẽ phản hồi đến khách hàng thông qua các hình thức gọi điện trực tiếp hoặc gửi email đến khách hàng.

Trọng trường hợp khách hàng chưa thỏa mãn kết quả khiếu nại, Bộ phận tiếp nhận khiếu nại tiếp nhận và kiểm tra lại thông tin hoặc trình lên cấp trên để phúc đáp khách hàng.

Bước 5: Kết thúc khiếu nại

Lưu hồ sơ khiếu nại của Khách hàng/ Bệnh nhân.

Sau khi giải quyết xong vấn đề tranh chấp, các bên có trách nhiệm báo lại với YouMed. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn do lỗi từ người cung cấp dịch vụ/ người bán, YouMed sẽ áp dụng các hình thức xử lý thích đáng tuỳ thuộc vào mức độ sai phạm. Đồng thời nhà cung cấp dịch vụ/ người bán có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng thoả dáng trên cơ sở thoả thuận với khách hàng.

Trong vòng 30 ngày, nếu không thương lượng được các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án nhân dân có thẩm quyền.