bác sĩ Trần Hữu Toàn Khoa

BS.CK1 Trần Hữu Toàn Khoa

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ chuyên khoa 1

Chức vụ hiện tại

Phó khoa Hồi sức tim mạch - Bệnh viện Nhân dân 115

Chuyên khoa

Tim mạch

Giới thiệu

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Hữu Toàn Khoa hiện đang giữ chức vụ Phó khoa Hồi sức tim mạch –  Bệnh viện Nhân dân 115

Bác sĩ chuyên khoa Nội tại Phòng khám Đa khoa Đại Phước.

Địa chỉ: 829-829A-831, đường 3/2, phường 7, quận 11, TPHCM.

Giờ làm việc: Sáng thứ 2 đến thứ 6: từ 7g đến 11g30.

Học vấn

Năm 1997: Tốt nghiệp Đại học Y Thành phố Hồ Chí Minh.

Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 Nội tổng quát tại Học viện Quân y.

Kinh nghiệm

Năm 2001 - 2007: Bác sĩ tại khoa Tim mạch tổng quát - Bệnh viện Nhân dân 115.

Năm 2007 - đến nay:

Bác sĩ khoa Hồi sức Tim mạch - Bệnh viện Nhân dân 115.

Hội viên hội Tim mạch Việt Nam.