B

Bác Sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Bảo Tịnh

Học hàm, học vị

Bác sĩ Chuyên khoa II

Chuyên khoa

Tim mạch

Giới thiệu

Bác Sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Bảo Tịnh nhiều năm kinh nghiệm chuyên khám Tim Mạch, Nội tổng quát người lớn, trẻ em. Bác sĩ có những đóng góp trong việc khám điều trị, được Thành Phố trao tặng danh hiệu thi đua cao quý.

Học vấn

Bác sĩ chuyên khoa II tại Đại Học Y Dược

Kinh nghiệm

Hơn 15 năm kinh nghiệm tại khoa tim mạch Bệnh Viện Chợ Rẫy