YouMed
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Đức Tuấn

BS.CK2 Nguyễn Đức Tuấn

Bác sĩ đặt khám

Học hàm, học vị

Bác sĩ chuyên khoa 2

Chức vụ hiện tại

Trưởng Đơn vị phẫu thuật Tim mạch và Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình (thẩm mỹ)

Nơi công tác

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Giới thiệu

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Tuấn tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 1998 và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 cho đến nay.

Bác sĩ Tuấn đã có nhiều năm trực tiếp khám Tổng Quát và Chuyên sâu các bệnh lý Chuyên khoa Nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (hơn 20 năm) và tại phòng khám nhi (hơn 14 năm).

Địa phòng khám Nhi Bác sĩ Đức Tuấn: 371 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.

Thời gian làm việc:

  • Thứ 2 đến Thứ 6: 17:30 – 20:00.
  • Chủ nhật: 08:00 – 10:00.

Học vấn

  • 1992 - 1998: Học Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM, tốt nghiệp loại Giỏi.
  • 1999 - 2003: Học chuyên khoa 1, hệ nội trú bệnh viện tại Đại học Y Dược TP.HCM, đồng thời thực hành xuyên suốt 04 năm tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, tốt nghiệp loại Giỏi.
  • 2003 - 2008: Làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP. Hồ Chí Minh.
  • 2008 - 2010: Học cao học tại Đại học Y Dược TP.HCM và tốt nghiệp với bằng Thạc sỹ y khoa. Thời gian này thực hành tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Tp. Hồ Chí Minh.
  • 2015 - 2017: Học chuyên khoa cấp 2 tại Đại học Y Dược TP.HCM và tốt nghiệp loại Giỏi.

Kinh nghiệm

2005: Tu nghiệp tại Đài Loan về chuyên khoa Tim mạch.

2006 – 2008: Tu nghiệp tại Viện Tim TP.HCM.

2008: Tu nghiệp tại Hàn Quốc.

2009, 2012, 2013: Tu nghiệp ngắn hạn tại Singapore.

2012: Tu nghiệp tại Nhật Bản.

2015: Tu nghiệp tại Ấn Độ.