Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Minh Phương

Học hàm, học vị

Bác sĩ Chuyên khoa II

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Giới thiệu

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Minh Phương

Quá trình học vấn và các chứng chỉ, bằng cấp 

  • 2001 Tốt nghiệp ĐHY Trường ĐHY Phạm Ngọc Thạch
  • 2009 Tốt Nghiệp Bs CKI Chuyên nghành Sản Phụ Khoa, Trường ĐHYD TP.HCM
  • 2014 Tốt Nghiệp BSCKII Chuyên Nghành Sản Phụ Khoa, Tại Trường ĐHY Phạm Ngọc Thạch

Quá trình công tác

  • Nhiều năm công tác tại BV Từ Dũ- Giảng Viên tại trường ĐHY Phạm Ngọc Thạch
  • Có  hợp tác đỡ Sanh với các BV Phụ sản Quốc Tế: Pháp Việt (FV), Đại Học Y Dược, Phụ sản An Đông, BV An Sinh..

Địa chỉ phòng khám: 37 Lâm Văn Bền, P. Tân Thuận, Q.7, TP.HCM

Giờ làm việc:

  • Thứ 2 – Chủ nhật
    17:30 – 20:30

Học vấn

2001 Tốt nghiệp ĐHY Trường ĐHY Phạm Ngọc Thạch

2009 Tốt Nghiệp Bs CKI Chuyên ngành Sản Phụ Khoa, Trường ĐHYD TP.HCM

2014 Tốt Nghiệp BSCKII Chuyên Ngành Sản Phụ Khoa, Tại Trường ĐHY Phạm Ngọc Thạch