B

Bác sĩ Đặng Ngọc Hùng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Tim mạch

Giới thiệu

Địa chỉ phòng khám: Phước Hưng, P.8, Q.5, TP.HCM

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến Thứ 6: 16:00 – 19:00

Thứ 7: 7:45 – 11:50