Bác sĩ Hồ Ngọc Lợi

Bác sĩ đặt khám

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chức vụ hiện tại

Bác sĩ điều trị

Chuyên khoa

Đa khoa

Nơi công tác

Phòng khám SV Care
Đăng ký khám

Giới thiệu

Địa chỉ phòng khám Bác sĩ Ngọc Lợi: Nhà văn hoá sinh viên – Khu Đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc:

Thứ 2 đến Thứ 6: 16:00 – 19:00

Kinh nghiệm

- Giảng viên của Trung tâm HLNC Mô phỏng lâm sàng tại khoa Y của trường Đại học Y dược Tp Hồ Chí Minh
- Bác sĩ Gia đình Bệnh viện Tân Phú