B

Bác sĩ Nguyễn Chánh Ngọc Hân

Học hàm, học vị

Bác sĩ Y học

Chuyên khoa

Nhi khoa

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Chánh Ngọc Hân hiện đang công tác tại Bệnh viện NHI ĐỒNG 2 – Chuyên khoa Nhi với nhiều năm kinh nghiệm

 

Học vấn

Năm 2014: Tốt nghiệp Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Kinh nghiệm

Năm 2015-nay: Công tác tại Bệnh viện NHI ĐỒNG 2.