Bác sĩ NGUYỄN CHÁNH NGỌC HÂN

Bác sĩ Nguyễn Chánh Ngọc Hân

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ Y học

Chức vụ hiện tại

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2

Giới thiệu

Bác sĩ NGUYỄN CHÁNH NGỌC HÂN hiện đang công tác tại Bệnh viện NHI ĐỒNG 2 – Chuyên khoa Nhi với nhiều năm kinh nghiệm

Quá trình đào tạo:

  • Năm 2014: Tốt nghiệp Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Quá trình công tác:

  • Năm 2015-nay: Công tác tại Bệnh viện NHI ĐỒNG 2.

Học vấn

Năm 2014: Tốt nghiệp Đại Học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Kinh nghiệm

Năm 2015-nay: Công tác tại Bệnh viện NHI ĐỒNG 2.