Bác sĩ NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG

Bác sĩ Nguyễn Tuấn Phương

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa, Nội tổng quát

Giới thiệu

Là một nhân viên y tế, tôi luôn xem việc cung cấp thông tin sức khỏe chính xác là một nhiệm vụ vô cùng vẻ vang trong quá trình phục vụ nhân dân, phục vụ người bệnh. Từ đó là cơ sở cung cấp kiến thức, để họ có được những hiểu biết nhất định về sức khỏe bản thân và gia đình.

Học vấn

2014 - 2020: Học Bác sĩ Đa Khoa tại trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2020 - nay: Học Bác sĩ Nội trú Nội Tổng quát, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Kinh nghiệm

Thông tin đang được cập nhật.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thông tin đang được cập nhật.