B

Bác sĩ Trần Hùng Dũng

Học hàm, học vị

Bác sĩ Y học

Chuyên khoa

Nhi khoa

Giới thiệu

Bác sĩ Trần Hùng Dũng là bác sĩ Chuyên khoa Nhi với nhiều năm kinh nghiệm.

Bác sĩ Dũng hiện đang giữ chức vụ Trưởng Khoa Nội Tổng Quát Bệnh viện Nhi đồng 2.