Bác sĩ VÕ HOÀNG KHÁNH TRANG

Bác sĩ Võ Hoàng Khánh Trang

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Nội tổng quát

Nơi công tác

Bệnh viện quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

Là một bác sĩ trong thời đại 4.0 ngày nay, tôi cảm giác cuộc sống có ý nghĩa khi mình có thể chia sẻ những gì mình có và điều đó có thể mang lại một giá trị nào đó trong cuộc sống của người khác.

Học vấn

2011 - 2017: Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Kinh nghiệm

2017 - Hiện nay: Bác sĩ Nội tổng quát - Bệnh viện quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh.