BS.CK2 Nguyễn Thụy Minh Thư

Bác sĩ đặt khám

Học hàm, học vị

Bác sĩ chuyên khoa 2

Chuyên khoa

Nhi, Nhi Thần Kinh

Nơi công tác

Bệnh viện FV
Đăng ký khám

Giới thiệu

Bác sĩ Nguyễn Thụy Minh Thư lĩnh vực lâm sàng chuyên sâu:

  • Rối loạn phát triển ở trẻ em
  • Động kinh
  • Sốt co giựt
  • Chậm nói
  • Tăng động

Học vấn

Năm 2007: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa - Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2010: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú Nhi - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2011: Chuyên khoa 1, Nhi Khoa, Đại học Y Dược, Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2015: Nhi Khoa tại Đại học Sydney, Úc.

Năm 2016: Nội thần kinh Nhi, Bệnh viện Đại Học Geneva, Geneva, Thụy Sĩ.

Năm 2020: Chuyên khoa cấp 2, Nhi Thần kinh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

2011 – 2016: Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Nhi Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Năm 2017: Bác sĩ điều trị cấp cao, Khoa Nhi Thần kinh, Bệnh Viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Từ năm 2021: Bác sĩ điều trị cấp cao, Nhi Thần kinh, Khoa Nhi & Sơ sinh, Bệnh viện FV.