YouMed
Bác sĩ Phan Thị Phương Tâm

BS.CK1 Phan Thị Phương Tâm

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ Chuyên khoa 1

Nơi công tác

Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM

Giới thiệu

Bác sĩ Phan Thị Phương Tâm từng công tác tại các Bệnh viện Nhi hàng đầu TP.HCM, sở hữu chứng chỉ An toàn tiêm chủng Pasteur và Sydney Child Health Program. Bác sĩ Chuyên Tâm chuyên điều trị Nhi khoa tổng quát.

Bác sĩ Phan Thị Phương Tâm chuyên điều trị:

 • Bệnh lý tổng quát Nhi khoa.
 • Các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hoá, tai mũi họng, dinh dưỡng, bệnh lý truyền nhiễm Nhi.

Học vấn

 • 2007 - 2013: Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
 • 2014 - 2016: Tốt nghiệp Chuyên khoa 1 Nhi - Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.
 • Đào tạo liên tục:
 • 2016: Chứng nhận an toàn tiêm chủng Pasteur.
 • 2016: Chứng nhận hoàn thành khoá huấn luyện điều trị ngoại trú tại bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.
 • 2017: Chứng nhận chăm sóc giảm nhẹ Nhi cơ bản tại bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.
 • 2018: Chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện nhi khoa trực tuyến Sydney Child Health Program.
 • 2020: Chứng nhận tiêm chủng Pasteur.
 • 2020: Quyền điều hành Khoa Nhiễm - Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.

Kinh nghiệm

12/2015 - 10/2016: Công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.

10/2016 - 12/2016: Công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

12/2016 - đến nay: Công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM.