YouMed
bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh Lê

BS.CK2 Nguyễn Thị Hạnh Lê

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ Chuyên khoa 2

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Chức vụ hiện tại

Trưởng khoa Nhi và Chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc

Giới thiệu

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Hạnh Lê hiện đang giữ chức vụ Trưởng khoa nhi và Chủ tịch Hội đồng chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Bác sĩ có 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản phụ khoa.

Địa chỉ: Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, số 18, Đại lộ Bình Dương, Thị xã Thuận An, Bình Dương.

Học vấn

  • Tốt nghiệp Bác sĩ Nhi - Đại học Y khoa Odessa, USSR, Liên Bang Nga.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Nội trú Nhi Tổng quát - Bệnh viện Saint Denis, Paris, Pháp.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa 1, Nhi khoa - Đại học Y Dược Tp.HCM.
  • Tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa 2, Nhi khoa - Đại học Y Dược Tp.HCM.

Kinh nghiệm

1981 - 1988: Bác sĩ Điều trị, khoa Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Nhi Đồng 2.

1988 - 1994: Phó Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Đồng 2.

1992 - 1993: Bác sĩ Nội trú Nhi - Bệnh viện Saint Denis, Paris, Cộng hòa Pháp.

1994 - 2008: Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Nhi Đồng 2.

2005 - 2010: Bác sĩ Nhi khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng.

2010 - đến nay: Chủ tịch Hội đồng Chuyên khoa Nhi - Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc.