YouMed
bác sĩ Nguyễn Thị Mai

BS.CK2 Nguyễn Thị Mai

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ Chuyên khoa 2

Chuyên khoa

Nhãn khoa

Chức vụ hiện tại

Bác sĩ Trưởng khoa, khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xạ - Bệnh viện FV TP.HCM

Giới thiệu

Bác sĩ Nhãn khoa Nguyễn Thị Mai là chuyên gia trong điều trị các bệnh lý về mắt, hiện Bác sĩ Mai đang giữ chức vụ Trưởng khoa Mắt và Phẫu thuật khúc xạ của Bệnh viện FV, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai chuyên khám và điều trị các bệnh lý nhãn khoa, phẫu thuật Lasik, phẫu thuật đục thủy tinh thể, phẫu thuật thẫm mỹ mắt, tia Laser Excimer và tia Laser Femtosecond…

Địa chỉ: Bệnh viện FV, 6 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Phú, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ làm việc: giờ hành chính.

Học vấn

  • 1992: Tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 1999: Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1, Khoa mắt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2013: Bác sĩ Chuyên khoa cấp 2, Khoa mắt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đào tạo nâng cao:
  • 2011: Vi phẫu - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2011: Phẫu thuật Lasik và Phẫu thuật phân khúc trước - Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore, Singapore.
  • 2012: Phẫu thuật thẫm mỹ - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2012: Phẫu thuật đục thủy tinh thể Phaco - Bệnh viện Mắt, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

2000 - 2004: Bác sĩ điều trị Cấp cao, khoa Phẫu thuật Mắt và Khúc xạ - Bệnh viện An Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2004 - 2007: Trưởng khoa Phẫu thuật Lasik - Bệnh viện Mắt Cao Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

2008 - 2013: Giám đốc Y khoa & Trưởng khoa Lasik - Bệnh viện Cao Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

2014 - 2015: Trưởng khoa Phẫu thuật - Bệnh viện Mắt Cao Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh.

2015 - nay: Trưởng khoa Phẫu thuật Mắt và Khúc xạ - Bệnh viện FV, Thành phố Hồ Chí Minh.