BS.CK2 Vũ Hải Long

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Bác sĩ Y học

Chức vụ hiện tại

Trưởng khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Nhân dân 115

Chuyên khoa

Tai - Mũi - Họng

Giới thiệu

BS.CK2 Vũ Hải Long hiện đang giữ chức vụ Trưởng khoa Tai mũi họng tại Bệnh viện Nhân dân 115

Giờ làm việc: Thứ 2- CN 17g00 – 20g30

Địa chỉ: 122/10 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Học vấn

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 1 năm 1989

Tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 2 năm 2002

Kinh nghiệm

Bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng tại Bệnh viện Nhân dân 115 (từ năm 1996)
Trưởng khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Nhân dân 115 (từ năm 2005 đến nay)
Hội viên Hội Tai mũi họng Việt Nam

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Thực hiện 06 đề tài nghiên cứu khoa học