YouMed

PGS.TS.BS Lê Hoàng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ y học

Chức vụ hiện tại

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia - BV Phụ sản Trung ương

Nơi công tác

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Giới thiệu

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia – BV Phụ sản Trung ương

Học vấn

  • - Từ 1985-1990: Bác sĩ Ngoại sản, Đại học Y Hà Nội
  • - Từ 1996-1999: Thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội
  • - Năm 1998: Chứng nhận Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản, Thái Lan
  • - Từ 2001 - 2002: Bác sĩ nội trú, Cộng hòa Pháp
  • - Năm 2004: Tiến sĩ y học, Đại học Y Hà Nội
  • - Năm 2007: Bác sĩ chuyên khoa 2, Đại học Y Hà Nội
  • - Năm 2007: Chứng nhận về Phẫu thuật nội soi (MSI), Singapore
  • - Năm2015: Chứng nhận về Phẫu thuật nội soi nâng cao (ICAR), Đài Loan
  • - Năm 2016: Chứng nhận đào tạo về vô sinh, Hoa Kỳ

Kinh nghiệm

- Từ 1991 - nay: Bác sĩ Sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Từ 1998 - 2007: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Từ 2007 - nay: Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Từ 06/2011- 2017: Phó Giám đốc Trung Hỗ trợ sinh sản Quốc gia
- Từ 07/2003 - 2017: Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Năm 2016: Nhận danh hiệu Phó Giáo sư
- Năm 2017: Nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
- 01/08/2018: Giám đốc Trung Tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
Quá trình giảng dạy:
- Từ 2010 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm, Học viện Quân y
- Từ 2016 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm, Đai học Y Hà Nội
- PGS.TS.BS Lê Hoàng Hướng dẫn và bảo vệ thành công 16 Thạc sĩ và 10 BSCK2