PGS.TS.BS Lê Hoàng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ y học

Chức vụ hiện tại

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia - BV Phụ sản Trung ương

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Nơi công tác

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Giới thiệu

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia – BV Phụ sản Trung ương

Học vấn

- Từ 1985-1990: Bác sĩ Ngoại sản, Đại học Y Hà Nội

- Từ 1996-1999: Thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội

- Năm 1998: Chứng nhận Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản, Thái Lan

- Từ 2001 - 2002: Bác sĩ nội trú, Cộng hòa Pháp

- Năm 2004: Tiến sĩ y học, Đại học Y Hà Nội

- Năm 2007: Bác sĩ chuyên khoa 2, Đại học Y Hà Nội

- Năm 2007: Chứng nhận về Phẫu thuật nội soi (MSI), Singapore

- Năm2015: Chứng nhận về Phẫu thuật nội soi nâng cao (ICAR), Đài Loan

- Năm 2016: Chứng nhận đào tạo về vô sinh, Hoa Kỳ

Kinh nghiệm

- Từ 1991 - nay: Bác sĩ Sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Từ 1998 - 2007: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Từ 2007 - nay: Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Từ 06/2011- 2017: Phó Giám đốc Trung Hỗ trợ sinh sản Quốc gia
- Từ 07/2003 - 2017: Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương
- Năm 2016: Nhận danh hiệu Phó Giáo sư
- Năm 2017: Nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân
- 01/08/2018: Giám đốc Trung Tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh
Quá trình giảng dạy:
- Từ 2010 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm, Học viện Quân y
- Từ 2016 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm, Đai học Y Hà Nội
- PGS.TS.BS Lê Hoàng Hướng dẫn và bảo vệ thành công 16 Thạc sĩ và 10 BSCK2