YouMed
PGS.TS.BS Lê Hoàng

PGS.TS.BS Lê Hoàng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Sản phụ khoa

Chức vụ hiện tại

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia

Nơi công tác

Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Giới thiệu

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hoàng hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia – Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Học vấn

  • 1985 - 1990: Bác sĩ Ngoại sản, Đại học Y Hà Nội.
  • 1996 - 1999: Thạc sĩ y học, Đại học Y Hà Nội.
  • 1998: Chứng nhận Kỹ thuật Hỗ trợ sinh sản, Thái Lan.
  • 2001 - 2002: Bác sĩ nội trú, Cộng hòa Pháp.
  • 2004: Tiến sĩ y học, Đại học Y Hà Nội.
  • 2007: Bác sĩ chuyên khoa 2, Đại học Y Hà Nội.
  • 2007: Chứng nhận về Phẫu thuật nội soi (MSI), Singapore.
  • 2015: Chứng nhận về Phẫu thuật nội soi nâng cao (ICAR), Đài Loan.
  • 2016: Chứng nhận đào tạo về vô sinh, Hoa Kỳ.
  • 2016: Nhận danh hiệu Phó Giáo sư.

Kinh nghiệm

1991 - nay: Bác sĩ Sản phụ khoa, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

1998 - 2007: Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

2007 - nay: Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

06/2011- 2017: Phó Giám đốc Trung Hỗ trợ sinh sản Quốc gia.

07/2003 - 2017: Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

01/08/2018: Giám đốc Trung Tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Quá trình giảng dạy:

2010 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm, Học viện Quân y.

2016 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm, Đai học Y Hà Nội.

PGS.TS.BS Lê Hoàng đã hướng dẫn và bảo vệ thành công cho 16 Thạc sĩ và 10 Bác sĩ chuyên khoa 2.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

2017: Nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân.