PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ y học

Chuyên khoa

Tim mạch - huyết áp

Giới thiệu

PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh – Cố vấn chuyên môn BV tim Tâm Đức

Viện Tim TPHCM

Chức vụ:

    Nguyên Phó Giám đốc Viện Tim VN.

    Giáo sư thỉnh giảng môn Dược lý, trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

    Phó chủ nhiệm môn Nội ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

    Phó chủ nhiệm Hội Tim mạch VN.

    Ủy viên BCH Hội Tim mạch VN.

    Ủy viên Hội đồng khoa học Hội Tim mạch VN.

    Cố vấn chuyên môn thông tim can thiệp VN.

    Chủ tịch Phân hội siêu âm tim VN.

    Giám đốc chuyên môn BV Tim Tâm Đức TPHCM

 

 

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm:

    Từ 1972 - 1975: Bác sĩ Trưởng khoa Nội, BV Kiến Tường (Mộc Hóa).

    Từ 1978 - 1979: Bác sĩ Phó khoa Tim Mạch, BV Nguyễn Tri Phương (TPHCM).

    Từ 1979 - 1990: Bác sĩ Trưởng khoa Tim mạch, BV Nguyễn Tri Phương (TPHCM).

    Từ 1990 - 1991: Tu nghiệp tại Pháp, BV Fochs và BV Necker Enfant Malade.

    Từ 1991 - tháng 08/2008: Phó giám đốc Viện Tim TPHCM, phụ trách khoa Nội Tim mạch.

    Từ tháng 8/2008 đến nay: Giám đốc - Cố vấn chuyên môn BV Tim Tâm Đức.