YouMed
Bác sĩ DƯƠNG PHAN NGUYÊN ĐỨC

Bác sĩ Dương Phan Nguyên Đức

Cựu Biên Tập Viên

Học hàm, học vị

Bác sĩ

Chuyên khoa

Y học cổ truyền

Thời gian hợp tác

01/12/2019 - 01/01/2020

Thông tin được cập nhật lần cuối: 16/08/2021

Giới thiệu

Giữa thời buổi thông tin giả tràn lan, sứ mệnh của tôi cũng như của YouMed là xây dựng nên một kênh thông tin sức khỏe chính thống, đáng tin cậy, đồng thời cũng dễ đọc dễ hiểu cho bệnh nhân.

Bác sĩ Dương Phan Nguyên Đức từng có thời gian cộng tác cùng đội ngũ Biên tập viên YouMed trong vai trò Biên dịch bài viết.

Học vấn

  • Bác sĩ Y học Cổ truyền - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

2015 - 2016: Thành viên Câu lạc bộ Guitar Y Dược.

2015 - Hiện nay: Phó ban Ý tưởng Câu lạc bộ Nghệ thuật khoa Y học Cổ truyền.

2016 - Hiện nay: Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ học thuật khoa Y học Cổ truyền.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Tham gia chương trình Trao đổi sinh viên với Đại học Y khoa Trung Hoa (CMU), Đài Loan.

Giải Khuyến khích cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo".

Nghiên cứu khoa học lần 2 - Bán kết chương trình truyền hình “Chuyến xe âm nhạc” – HTV.