YouMed
Thạc sĩ, Bác sĩ HÀ THANH ĐẠT

ThS.BS Hà Thanh Đạt

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Đa khoa, Y học hình thái

Nơi công tác

Hội Thầy thuốc Trẻ TP. Hồ Chí Minh

Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Giới thiệu

Y đức của một người thầy thuốc phải được rèn luyện và trau dồi ngay từ những việc nhỏ. Trong bối cảnh của thời đại 4.0, sứ mệnh của chúng tôi – các cán bộ y tế – không còn đơn thuần là việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại các bệnh viện mà còn là việc phải cung cấp thông tin chính xác, để bệnh nhân có thể tự bảo vệ sức khỏe của mình ngay tại nhà.

Học vấn

  • 2009 - 2015: Học Bác sĩ Đa khoa tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
  • 2016 - 2018: Học Thạc sĩ Y khoa, chuyên ngành Y học hình thái tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm

2018 - Hiện nay: Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc Trẻ TP. Hồ Chí Minh

2017 - Hiện nay: Bí thư Đoàn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

2015 - Hiện nay: Giảng viên Bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về đạt Giải Nhất trong Hội nghị Khoa học - Công nghệ Tuổi trẻ các Trường Y, Dược toàn quốc năm 2018.