YouMed
bác sĩ lê mạnh hùng

ThS.BS Lê Mạnh Hùng

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Nam khoa, Thận - Tiết niệu

Chức vụ hiện tại

Bác sĩ tại khoa Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Giới thiệu

Bác sĩ Lê Mạnh Hùng chuyên khoa Nam Thận – Tiết niệu công tác tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Giờ làm việc của bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM: Sáng và chiều thứ Tư.

Học vấn

  • Năm 2003 - 2009: Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TPHCM.
  • Năm 2010 - 2013: Bác sĩ Nội trú, Thạc sĩ Y học tại Đại học Y Dược TPHCM.

Kinh nghiệm

Năm 2013 - nay: Bác sĩ tại khoa Tiết niệu - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM.

Thành viên các hội Y khoa tại Việt Nam:

  • Hội viên Hội Niệu thận TPHCM.


  • Hội viên Hội Tiết niệu Việt Nam.

Giải thưởng & Các công trình nghiên cứu

Đánh giá kết quả của giải pháp kết hợp nội soi sau phúc mạc và lấy sỏi qua ống soi mềm trong sỏi niệu quản lung và sỏi đài thận cùng bên.