Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Căn

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Nhi khoa

Nơi công tác

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Phòng khám Nội Tổng Hợp - BS. Nguyễn Duy Căn

Giới thiệu

Thạc Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Duy Căn từng công tác tại khoa Nhi bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện tại là giảng viên tại trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Địa chỉ phòng khám Nội tổng hợp Bác sĩ Nguyễn Duy Căn: 8B Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến chủ nhật từ 17:00 – 20:00

 

Kinh nghiệm

Thạc Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Duy Căn từng công tác tại khoa Nhi bệnh viện Nhi Đồng 2. Hiện tại là giảng viên tại trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.