YouMed
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Bác sĩ đặt khám

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chức vụ hiện tại

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ

Nơi công tác

Bệnh viện Từ Dũ

Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo hiện đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ
Chuyên khoa Sản phụ khoa với nhiều năm kinh nghiệm:

  • 2017 – nay: Khoa Phụ, khoa Hậu sản N2, Bệnh viện Từ Dũ.
  • 2014 – 2017: Bác sĩ Nội trú, Sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương.

Địa chỉ phòng khám Bác sĩ Thảo: 829 – 829A đường 3 tháng 2, P.7, Q.11, TP.HCM 

Học vấn

  • 2014 - 2017: Bác sĩ Nội trú, Bác sĩ Chuyên khoa I, Thạc sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
  • 2007 - 2013: Bác sĩ Đa khoa, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Kinh nghiệm

2017 - nay: Khoa Phụ, khoa Hậu sản N2, Bệnh viện Từ Dũ.

2014 - 2017: Bác sĩ Nội trú, Sản phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương.