T

Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Tấn Đức

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ Y học

Chuyên khoa

Nhi khoa

Giới thiệu

Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Tấn Đức hiện đang công tác tại BV NHI ĐỒNG 2

Học vấn

Tốt nghiệp năm 1999 tại ĐH Y Dược TP.HCM

Bác sĩ nội trú ngoại thận - tiết niệu tại BV CHỢ RẪY

Thạc sĩ y học tại ĐH Y Dược

Kinh nghiệm

1999-2004: BS nội trú tại BV Chợ Rẫy
2005-nay: BS tại BV Nhi Đồng 2