YouMed

ThS.BS Đoàn Trọng Nghĩa

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Ung bướu

Chức vụ hiện tại

Giảng viên Bộ môn Ung thư

Nơi công tác

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM.

Giới thiệu

Bác sĩ Đoàn Trọng Nghĩa tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Dược TP.HCM năm 2014. Hiện tại bác sĩ đang là Giảng viên Bộ môn Ung thư – Khoa Y tại Đại học Y Dược TP.HCM. Đồng thời là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Học vấn

  • 2004 - 2010: Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM
  • 2011 - 2014: Tốt nghiệp Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Dược TP.HCM

Kinh nghiệm

Giảng viên Bộ môn Ung thư - Khoa Y - Đại học Y Dược TP.HCM.

2011 - nay: Bác sĩ điều trị khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

2017 - nay: Bác sĩ phòng khám Ung Bướu - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Hội viên Hội Ung thư học Việt Nam.