ThS.BS Đoàn Trọng Nghĩa

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ Y học

Chuyên khoa

Ung bướu

Nơi công tác

Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

Giới thiệu

Học vấn

2004 - 2010: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM

2011 - 2014: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Dược TP.HCM;

Kinh nghiệm

Giảng viên Bộ môn Ung thư - Khoa Y - ĐH Y Dược TPHCM

Bác sĩ điều trị Khoa Ngoại 1 - BV Ung Bướu TPHCM

Bác sĩ phòng khám Ung Bướu - BV Đại học Y Dược TPHCM;

2011 - nay: Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

2017 - nay: Bệnh viên Đại học Y Dược TP.HCM;

Hội viên Hội Ung thư học VN