ThS.BS Lê Hồng Ngọc

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ Y học

Chuyên khoa

Phổi - Lao

Chức vụ hiện tại

Trưởng khoa Dịch vụ Điều trị bệnh phổi - Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Giới thiệu

Hội viên Hô Hấp Việt Nam

Học vấn

Năm 2012: Nghiên cứu sinh Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Năm 2008 – 2011: Thạc sĩ Y học chuyên ngành Lao và Bệnh phổi Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Năm 1995 – 2001: Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 

Kinh nghiệm

Năm 2016 - 2018: Trưởng khoa Dịch vụ Điều trị bệnh phổi Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM, Việt Nam

Năm 2013 - 2016: Phó khoa C6 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM

Năm 2011 - 2016: Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Hợp tác Quốc tế, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Năm 2006 – nay: Giảng viên, Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Năm 2006 – nay: Bác sĩ điều trị Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TPHCM