YouMed
bác sĩ lê hồng ngọc

ThS.BS Lê Hồng Ngọc

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Thạc sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Phổi - Lao

Chức vụ hiện tại

Trưởng khoa Dịch vụ Điều trị bệnh phổi

Nơi công tác

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Giới thiệu

Bác sĩ Lê Hồng Ngọc hiện là Phó trưởng Bộ môn Lao và Bệnh Phổi tại Đại học Y Dược TP.HCM và Hội viên Hội Hô hấp Việt Nam.

Học vấn

  • 2012: Nghiên cứu sinh tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 2008 - 2011: Thạc sĩ Y học chuyên ngành Lao và Bệnh phổi tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • 1995 - 2001: Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM.

Kinh nghiệm

2016 - 2018: Trưởng khoa Dịch vụ Điều trị bệnh phổi tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

2013 - 2016: Phó khoa C6 bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

2011 - 2016: Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế, Phòng Hợp tác Quốc tế, khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM.

2006 - nay: Phó trưởng Bộ môn Lao và Bệnh phổi, Khoa Y, Đại học Y Dược TP.HCM.

2006 - nay: Bác sĩ điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.