YouMed
bs Vũ

TS.BS Lê Thượng Vũ

Thông tin bác sĩ

Học hàm, học vị

Tiến sĩ, Bác sĩ

Chuyên khoa

Hô hấp

Nơi công tác

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Giới thiệu

TS.BS Lê Thượng Vũ chuyên khám Nội tổng hợp & Hô hấp và các bệnh lý thông thường khác. Bác sĩ Vũ từng công tác tại bệnh viện Universite Paris IV Pierre et Marie Curie, từ năm 2009 đến nay công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Địa chỉ: 80/23 Trần Quang Diệu, P.14, Q.3, TP. HCM.

Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 17g-20g, Thứ 7 và Chủ nhật nghỉ.

Học vấn

  • Năm 1996 - 1999: Bác sĩ Nội trú - Bác sĩ Chuyên khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Năm 1996 - 1999: Bác sĩ Nội trú - Bác sĩ Chuyên khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM.
  • Năm 2000 - 2001: Thạc sĩ Y học - Đại học Y Dược TP.HCM. Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn.
  • Năm 2001 - 2002: Chuyên khoa Phổi Universite Paris IV Pierre et Marie Curie.
  • Năm 2007 - 2015: Tiến sĩ Y học - Đại học Y Dược TP.HCM.

Kinh nghiệm

Năm 1996 - 1998: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Năm 1999 - 2000: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Năm 2001 - 2002: Universite Paris IV Pierre et Marie Curie.

Năm 2003 - nay: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Năm 2009 - nay: Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.