Lê Chí Cảnh

IT Director

lê chí cảnh

Chức vụ: IT Director tại Công ty TNHH YouMed Việt Nam – Chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật và sự vận hành ổn định của hệ thống website, app YouMed.

Ngày tháng năm sinh: 20/05/1990

Quá trình học tập:

  • 2008 – 2012: Tốt nghiệp Cử nhân Khoa Học Máy Tính trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác: 

  • 06/2012 – 02/2019: Kỹ sư phần mềm tại Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Tường Minh.
  • 04/2019 – nay: IT Director tại Công ty TNHH YouMed Việt Nam.