YouMed

Our Editorial Team

The experts in YouMed’s Editorial team are on a mission to bring medical knowledge closer and easier to understand for readers. They guarantee accuracy and reliability in every word.

They make every effort to make it easy for Vietnamese people to access authentic and reliable health information. All articles are compiled by pharmacists and doctors who graduated from leading medical universities in Vietnam. People with many years of experience in their area of expertise.

All activities of authors are required to follow the general principles of YouMed’s Editorial Process. This ensures the maintenance of the core values that we have created.

Đội ngũ Biên tập viên của YouMed

BS Lê Trọng Hiếu

Bác sĩ Lê Trọng Hiếu

Giải Phẫu Bệnh

Bác sĩ Lê Trọng Hiếu tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Huế năm 2020, sau đó bắt đầu theo học chương trình bác sĩ nội trú Giải phẫu bệnh tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình học tập và làm việc trong vai trò bác sĩ nội trú, […]

Xem chi tiết
Bác sĩ Trần Thị Minh Hiếu

Bác sĩ Trần Thị Minh Hiếu

Lão khoa

Bác sĩ Trần Thị Minh Hiếu tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên ngành Lão khoa tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Bác sĩ đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực Nội – Lão khoa. Đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong chẩn đoán và […]

Xem chi tiết
BS Hoàng Trung Hiếu

Bác sĩ Hoàng Trung Hiếu

Da liễu

Bác sĩ Hoàng Trung Hiếu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Bác sĩ chuyên điều trị các bệnh lý da liễu, bệnh da dị ứng miễn dịch, bệnh da do nhiễm, các vấn đề thẩm mỹ như sẹo rỗ, sẹo lồi… và các […]

Xem chi tiết
BS Huỳnh Phạm Nhật

Bác sĩ Huỳnh Phạm Nhật

Truyền nhiễm

Bác sĩ Huỳnh Phạm Nhật tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2021. Hiện đang là bác sĩ nội trú chuyên ngành Truyền Nhiễm tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Bác sĩ Phạm Nhật có cơ hội học tập, làm […]

Xem chi tiết
Bác sĩ Võ Phương Quỳnh

Bác sĩ Võ Phương Quỳnh

Nội thần kinh

Bác sĩ Võ Phương Quỳnh tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 2020, hiện đang là Bác sĩ nội trú chuyên khoa Thần kinh tại Đại học Y Dược TP.HCM. Bác sĩ Phương Quỳnh đã có nhiều kinh nghiệm học tập và điều trị nhiều bệnh thần kinh như sa sút trí tuệ, động kinh, […]

Xem chi tiết
BS Nguyễn Phú Lộc

Bác sĩ Nguyễn Phú Lộc

Ung thư

Bác sĩ Nguyễn Phú Lộc tốt nghiệp bác sĩ Đại học Y Dược TP.HCM năm 2021, đang theo học chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y dược TP.HCM. Trong suốt quá trình học tập và làm việc của mình, Bác sĩ Phú Lộc đã có kinh nghiệm công […]

Xem chi tiết
BS Mai Thị Trâm Anh

Bác sĩ Mai Thị Trâm Anh

Tai - Mũi - Họng

Bác sĩ Mai Thị Trâm Anh tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Hiện bác sĩ đang học khóa học Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Tai Mũi Họng tại Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã và đang […]

Xem chi tiết
Bác sĩ Lê Anh Thư

Bác sĩ Lê Anh Thư

Ngoại thần kinh

Bác sĩ Lê Anh Thư tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa tai Đại học Y Dược Huế năm 2021. Hiện nay, Bác sĩ Anh Thư đang là Bác sĩ nội trú chuyên khoa Ngoại Thần kinh tại trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình công tác và học tập, […]

Xem chi tiết
Bác sĩ Nguyễn Kinh Kha

Bác sĩ Nguyễn Kinh Kha

Ung bướu

Bác sĩ Nguyễn Kinh Kha tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa Đại học Y Dược TP.HCM năm 2021, hiện đang là Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Dược TP.HCM và tham gia công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Với sự tràn lan của các […]

Xem chi tiết
Bác sĩ Cao Hoàng Nhã

Bác sĩ Cao Hoàng Nhã

Ngoại thần kinh

Bác sĩ Cao Hoàng Nhã tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 2021, hiện đang là Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại thần kinh và sọ não tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Với phương châm làm việc lấy bệnh nhân làm trung tâm, Bác sĩ Hoàng Nhã luôn cố […]

Xem chi tiết