Phan Tiểu Long

Medical Consultant

dược sĩ phan tiểu long medical consultant

Chức vụ: Medical Consultant tại Công ty TNHH YouMed Việt Nam – Chịu trách nhiệm kiểm duyệt và phát triển nội dung cho kênh YouTube của YouMed.

Ngày tháng năm sinh: 08/09/1995

Quá trình học tập:

  • 2018: Tốt nghiệp Đại học Y dược TP.HCM.
  • 2020 – 2022: Theo học Thạc sĩ Dược học tại Đại học Y dược TP.HCM.

Quá trình công tác: